Josef Hampl - Do prostoru

13. 10.2019 - 26. 01.2020

Prostory: Přesahy grafiky

Kurátorka: Adriana Primusová

Vernisáž: 12/10/2019

Komentované prohlídky:

16/11 2019 (so) od 14h

28/11 2019 (čt) od 15h

 

 

Výstava nazvaná Do prostoru reflektuje autorovo prostorové uvažování, které projevuje nejen v kolážích, ale i ve svých grafikách a kresbách od samého počátku. Průnik do otevřeného volného prostoru charakterizuje v konkrétním i přeneseném významu Hamplovo dílo. Konkrétně pak jednu z jeho poloh na výstavě dokládají i fotografické záznamy z landartových akcí.

Výstava je uspořádána k výročí sametové revoluce 1989.

Počátky tvorby Josefa Hampla byly spojeny s „Vysočanským okruhem“, strukturální tvorbou a vlivem osobnosti a přítele Vladimíra Boudníka. Hampl se brzy od Boudníkova vlivu odpoutal, aby nalezl jedinečnost vlastní umělecké práce. Experimenty s grafikou, moment procesu a zájem o strukturu však zůstaly určující pro celou autorovu tvůrčí cestu. Struktury, projev materie, vnímal současně jako záznam univerzálního řádu. Postupně nabyly konkrétně-konstruktivního charakteru, přičemž současně reflektují organický charakter krajiny. Z uměleckého světa mu byla blízká skupina Zero (která vznikla v Německu v padesátých letech jako alternativa k informelu) a z českých umělců zejména Jiří Kolář. Vztah ke krajině demonstroval na četných neoficiálních akcích a instalacích v přírodě během sedmdesátých a osmdesátých let (např. Šárka 77, 1977; Chmelnice, Mutějovice, 1983), při tom základem jeho tvorby zůstává práce s papírem. Od konce sedmdesátých let vzrostl jeho zájem o kresbu. V osmdesátých letech pro Hampla nastává mimořádné tvůrčí období, ve kterém však tvořil především „do šuplíku“. Kombinoval grafiku, kresbu, koláž, novým a autentickým procesuálním prvkem bylo prošívání papíru na šicím stroji. Na šité koláže navázal v monumentálním formátu šitými kolážemi na plátně v letech devadesátých. Hampl své inovátorské postupy a techniky zpracovával v rozsáhlých sériích a k tématům se opakovaně vracel. Tvorba je pro Hampla otevřený proces.

Josef Hampl (1932 Praha – 2019 Hrušov)

Studoval soukromě v letech 1955–1960 na Škole dekorativních umění v Praze u prof. Jaroslava Masáka.

V letech 1967–1990 působil na Akademii výtvarných umění v Praze jako odborný instruktor v grafických ateliérech u Vojtěcha Tittelbacha, Jiřího Johna a Ladislava Čepeláka.

Byl členem výtvarného odboru Umělecké besedy a volných sdružení Papiriál.

Vystavoval od roku 1961, v zahraničí od roku 1967. 

 

Doprovodný program

Pod povrch / dětská výstava GASK dětem
 • 08. 02.2020
 • 09. 02.2020
 • 11. 02.2020
 • 12. 02.2020
 • 13. 02.2020
 • 14. 02.2020
 • 15. 02.2020
 • 16. 02.2020
 • 18. 02.2020
 • 19. 02.2020
 • 20. 02.2020
 • 21. 02.2020
 • 22. 02.2020
 • 23. 02.2020
 • 25. 02.2020
 • 26. 02.2020
 • 27. 02.2020
 • 28. 02.2020
 • 29. 02.2020
 • 01. 03.2020
 • 03. 03.2020
 • 04. 03.2020
 • 05. 03.2020
 • 06. 03.2020
 • 07. 03.2020
 • 08. 03.2020
 • 10. 03.2020
 • 11. 03.2020
 • 12. 03.2020
 • 13. 03.2020
 • 14. 03.2020
 • 15. 03.2020
 • 17. 03.2020
 • 18. 03.2020
 • 19. 03.2020
 • 20. 03.2020
 • 21. 03.2020
 • 22. 03.2020
 • 24. 03.2020
 • 25. 03.2020
 • 26. 03.2020

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

 • 08.02. 10:00, 09.02. 10:00, 11.02. 10:00, 12.02. 10:00, 13.02. 10:00, 14.02. 10:00, 15.02. 10:00, 16.02. 10:00, 18.02. 10:00, 19.02. 10:00, 20.02. 10:00, 21.02. 10:00, 22.02. 10:00, 23.02. 10:00, 25.02. 10:00, 26.02. 10:00, 27.02. 10:00, 28.02. 10:00, 29.02. 10:00, 01.03. 10:00, 03.03. 10:00, 04.03. 10:00, 05.03. 10:00, 06.03. 10:00, 07.03. 10:00, 08.03. 10:00, 10.03. 10:00, 11.03. 10:00, 12.03. 10:00, 13.03. 10:00, 14.03. 10:00, 15.03. 10:00, 17.03. 10:00, 18.03. 10:00, 19.03. 10:00, 20.03. 10:00, 21.03. 10:00, 22.03. 10:00, 24.03. 10:00, 25.03. 10:00, 26.03. 10:00
  8/2 - 26/3 2020 / POD POVRCH_Jaká část mě jsem skutečně JÁ? Jaká část nás jsme někdo JINÝ?
Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22