Josef Svoboda - scénograf

11. 10.2020 - 31. 01.2021

Vernisáž výstavy: 10/10/2020

Odborný garant: Helena Albertová
Autoři architektonického řešení: Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus
Kurátorský tým: Jakub Hejna, Martin Ondruš.
Manažer a produkční výstavy: Karina Kubišová

Výstavu Pořádá Josef Svoboda o.p.s. a Galerie Středočeského kraje (GASK)

 

 

V květnu letošního roku uplynulo sto let od narození světově uznávaného českého scénografa Josefa Svobody (1920–2002). Rodák z nedaleké Čáslavi se do dějin divadla zapsal jako vizionář, který neúnavně propojoval svět vědy a umění, a inovátor v oblasti světelných technologií. Jeho dílo se stalo fenoménem už za jeho života a jedinečným kulturním dědictvím zůstává dodnes.

Během téměř šedesátileté kariéry realizoval doma i ve světě na 700 divadelních inscenací. Spolu s týmem spolupracovníků stál u zrodu divadelního fenoménu Laterny magiky i u výstavních experimentů nových vizuálních forem – polyekranu a polyvize. Od 60. let se proslavil spoluprací s významnými zahraničními scénami (Metropolitní opera v New Yorku, Wagnerovské hudební slavnosti v Bayreuthu, Opéra nationale v Paříži)  a vynikajícími světovými tvůrci (Laurence Olivier, Leonard Bernstein nebo Friedrich Dürrenmatt). 

Scénografie v jeho pojetí zahrnuje oblast celého uměleckého i technického provozu: od výtvarných předpokladů, vzdělání a řemeslných základů práce s materiálem, přes režijní smysl, až po detailní ovládnutí matematiky, fyziky nebo optiky. V jeho práci se jedinečně pojí tvůrčí invence s detailní znalostí divadelní látky a schopností experimentovat a inovativně využít nejnovějších technologií.

Výstava, připravená ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Josef Svoboda – scénograf, obsáhne v chronologickém přehledu sled Svobodových divadelních realizací, které doprovodí výběr z autorova obsáhlého archivu – kresby, studie a makety. V samostatných výstavních celcích přiblíží expozice klíčová témata Svobodovy scénografické tvorby: práci se světlem, se zrcadly, fenomén schodiště, nebo ve své době jedinečné novátorské využití moderních technologií. Multimediální expozice, jejímiž autory jsou výtvarníci Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus, kongeniálně tlumočí Svobodovu vizi živého a magického divadelního prostoru jako silný vizuální a emocionální zážitek.

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička.

Výstava proběhne za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, KKCG Development a.s., Státního fondu kultury ČR, Středočeského kraje a ČEPS.

Partnery výstavy jsou: Institut umění – Divadelní ústav, Národní divadlo, Divadlo Archa, Opera Plus.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22