Ladislav Jezbera / Co chvíli nový vesmír

19. 05.2019 - 01. 09.2019

Kurátor: Petra Příkazská

Prostory: EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR

Vernisáž: 18. 5. 2019

Objekty a instalace Ladislava Jezbery (*1976) nejsou jen pouhou hrou objemů v prostoru. Jsou způsobem vizualizace objevů fyziky, matematiky, filozofických teorií a především osobitým příspěvkem k dnešnímu sochařství. Jeho minimalistické objekty a monumentální instalace jsou často tvořeny z nesochařských materiálů naší všednodenní reality (vyjetý olej, polystyren, tiskařské barvy, tekutá mýdla aj.), které kontrastují s meditativním charakterem výsledného uměleckého díla či inscenovaného prostoru. Ladislav Jezbera zkoumá průběh fyzikálních procesů. Zajímá ho, do jaké míry ovlivní výsledek drobná změna ve struktuře použitého materiálu či nahodilé proměny jím zadaných vstupních podmínek.

 

Výstava v Experimentálním prostoru GASK navazuje na sérii tradičně sochařsky zpracovaných mramorových hranolů, které jsou vystaveny působení různých chemických látek. Dřívější citronová šťáva rozleptávající nádherný leštěný mramor je v tomto případě nahrazena trojicí tiskových CMYK barev, jež vzlínají či se vpíjejí do kamene, aniž by narušily jeho integritu. Množství nanesené barvy je limitou, která určuje maximální stav možného prolnutí, absorpce barevného pigmentu do zdánlivě uzavřeného povrchu hmoty. Esteticky působící objekty jsou specifickým komentářem ke světům / vesmírům, jež si vytváří každý z nás. Každý z nás má jen limitovanou schopnost pochopit vše, co vidí, slyší, čte či sleduje v médiích, a zabránit nechtěným trvalým deformacím ve svém uvažování. Množství a charakter informací, které jsou nám předkládány, nás tvarují / přebarvují dle potřeby, ani o tom často nevíme…

 

Co chvíli nový vesmír

pohybujeme se mezi řádem a chaosem

inscenovaný děj snadno vyústí v chaos

neexistuje jediná realita

je to jen jedna z realit

příčinná souvislost

existují nějaké vzorce

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22