Marek Kvetan pohledem aleny vrbanové

15. 11.2015 - 14. 02.2016

Galerie VI.

 

4. patro

z cyklu XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění

Autorská výstava Marka Kvetana (1976) prezentuje díla z oblasti digitální tvorby (grafiky, obrazy) po roce 2000 a objekty z novějšího období tvorby. Už během studia na VŠUP v Bratislavě (absolvoval v roce 2001) autor zaujal osobitým používáním digitálních a elektronických médií v radikalizované variantě neokonc eptuálního  stylu. Překračuje však tehdejší rozhraní apropriace nalezeného mediálního obrazu, textu, nebo objektu směrem k jejich radikální transformaci.

Ideová rovina díla Marka Kvetana nachází podněty v přeměnách a sublimaci kulturní identity globalizované civilizace. I v novějších pracech autora jsou pojmy související s uměním jako estetismus, jeho klišé, repetitivnost, dekadence vkusu východiskem. Jeho postup připomíná roli autora – revizionisty, který stírá hranice oblastí vizuální kultury formou hry symbolů – materiálů a rovnováhy mezi uměním a neuměním.

 

Video z vernisáže:

https://www.youtube.com/watch?v=aVooauJueR8

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22