Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho

22. 02.2015 - 26. 04.2015

Galerie V.

 

3. patro

XXL pohledů na slovenské současné umění

Potichu směrem dovnitř

 

Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho

 

Mariána Mudrocha má povahu zkoumavou, tázavou a přemýšlivou, jež v umění, stejně jako v životě, obrací při hledání podstaty věcí skryté za zdánlivě danými možnostmi vnímání vše naruby. Mudrochovi je vlastní přístup, který nebere nic za samozřejmost a který se naopak snaží razit dosud neprobádané cesty – jak ve smyslu obsahu uměleckého projevu, tak v jeho hmatatelném provedení. Překračuje formální hranice, soustavně přezkoumává, „co je“, aby navozoval – byť tušené – vědomí o tom, „co je za“. Nepopírá historickou tradici umění; postupně ji však přehodnocuje, rozkládá, přetavuje do nových podob nejlépe konvenujících jeho vlastním vyjadřovacím potřebám. Promyšlenost Mudrochova přístupu, jeho uvážlivost, ovšem neznamená chladnou myšlenkovou odtažitost; důkladná úvaha u něj není neslučitelná s úžasem z jevů přírody a lidské civilizace. Vážnou ideu je schopen sdělit s hravostí, ironií, dokonce sebeironií. Zásadní je pro něj rozměr dialogu – v přímé, mezilidské rovině i v rovině vnitřní, s inspirujícími tvůrci vzdálenými časem či místem.

V posledních letech pokračuje Marián Mudroch v tvůrčím výzkumu fenoménu prostoru a jeho iluzí. Pohybuje se nadále mezi „nebem a zemí“, přemýšlí dále, jak se dostat „k jádru věcí“. I dnes neochvějně praktikuje své osobní přesvědčení, že „neexistuje rozpor mezi fyzickým a transcendentálním“.

Richard Drury, kurátor

Doprovodný program

Vernisáž

GASK VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VERNISÁŽE A KŘESTY V SOBOTU 21/02 2015

Program / Programme:

  • 07. 02.2015

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22