Martin Krajc - Odrazy druhého světa

08. 02.2015 - 17. 05.2015

PROJECTROOM

 

přízemí

Kolekce děl, již Martin Krajc představuje na výstavě v GASK, mapuje tematický záběr jeho tvorby především z posledních tří let. Předestírá „divukrásný“ svět exotických ptáků, zlidštěných opic a osamělých dívek jako symbolu neuskutečnitelné touhy. Přes různost motivů mají autorova díla společného dramatickou vrstevnatost, která je budována víceznačně, zčásti intuitivně, jako by byla řízena pomíjivými impulzy rozjitřené představivosti. Klíčový je tu princip interiéru, člověkem vytvořeného a podmiňovaného „jeviště“, kde se odehrává sakrální liturgie, důvěrný život domova, „obřad“ galerijních síní i „nonstop erotický kabaret“ soukromé fantazie.

Richard Drury

Doprovodný program

vernisáže

GASK VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VERNISÁŽE V SOBOTU 07/02 2015 / GASK CORDIALLY INVITES YOU TO THE OPENING OF ITS EXHIBITION

  • 07. 02.2015

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22