Michal Krejčík - Do nebe skrze kámen

12. 10.2014 - 25. 01.2015

WHITEBOX

Pan Sing z prefektury Šun-tchien byl velkým milovníkem kamenů. Jednoho dne se mu podařilo získat velký kámen, na všech čtyřech stranách tak podivných tvarů, že se zdálo, jako by se tam vršily kupole a štíty, pokryté bujným rostlinstvem. Sing se radoval, jako by nalezl nejvzácnější poklad. Dal pro něj vyřezat podstavec z fialového santalového dřeva a umístil si jej hrdě na stůl ve své studovně. Jednoho odpoledne, když nízké mraky předznamenávaly blížící se déšť, pan Sing zpozoroval s naprostou fascinací, že z početných drobných štěrbin kamene stoupá jemná mlha. Z dálky to vypadalo, jakoby se kámen zahalil do jemného chmýří. O několik dnů později pan Sing nalezl drobné vyryté nápisy v dutině kamene. Znaky, nepřesahující velikost zrnka pšenice, pravily: „Kámen z Nebe Ryzí Prázdnoty.“ Tento úžasný kámen, který se sám zahalil do mlhy, když přišlo deštivé počasí, byl nález z Nebe Prázdnoty, což je podle Taoistické tradice zdroj země a všech věcí. Tento zázračný kámen je hlavní hrdina povídky ve sborníku Záznamy o podivném ze studovny klábosení vydané v roce 1679 čínským básníkem Pu Songlingem (1640-1715).

Diplomní projekt „Do Nebe skrze Kámen“ Michala Krejčíka, absolventa Fakulty umění a architektury v Liberci se zabývá proměnou náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Autor se záměrně vyhýbá představení své práce jako tradiční architektonické výstavy s modely a plány. V jeho výtvarné instalaci můžeme pocítit základní esenci návrhu a jeho prvotní inspiraci posvátnými horami a příběhy, které se s nimi pojí. V čínské symbolice stojí hory mezi Zemí a Nebem, zachytává se v nich vlhkost, pramení v nich řeky, jsou domovem života, a tak přinášejí užitek světu. Podobně jako oblaka, které lidé zbožňují pro jejich efemérnost, se staly obrazem svobodné existence překonávající sociální a politické omezení.Diplomní projekt získal Cenu Rektora Technické univerzity v Liberci, byl publikován mezinárodním internetovým časopisem Designboom a vystaven v rámci mezinárodního architektonického festivalu Architecture Week 2013 v Jiřském klášteře na Pražském hradě.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22