Pavel Brázda - Mezi začátky a konci II

28. 02.2016 - 12. 06.2016

Podívejte se na krátký film ze zákulisí komentované prohlídky Brázdovy výstavy Mezi začátky a konci II.

 

Pavel Brázda (*1926) je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Jeho dílo vychází z naprosto osobitého pojetí figurálního realismu, v němž se propojují prvky vnitřního snového vizionářství s výpovědí obecného humanistického sděleni o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Stojíme tak před uhrančivým zrcadlením celé šíře lidského mentálního bytí, slovy autora „od děsivosti k idealismu”. Brázdova vizuální řeč je v kontextu českého, snad i mezinárodního umění, zcela nezaměnitelným jevem. Má své kořeny v různých historických etapách a myšlenkových proudech evropské kultury: není mu cizí gotická „nadreálnost“ ani Chiricova metafyzická prostorovost. Především však pramení z autorova životního kréda „stát za svou pravdou“, z jeho nekompromisního odmítnutí být jakkoliv poplatný dobovým ideovým nátlakům či stylistickým dogmatům. Autorova výstava v GASK se koná u příležitosti jeho 90. narozenin. Představí stručné ohlédnutí za jeho životním dílem i nejnovější práce realizovány jako digitální tisk na plátně.

 

Richard Drury, kurátor výstavy

 

 

Doprovodný program

Co nového v GASK? / Komentovaná prohlídka pro pedagogy

17/3 2016 ve čtvrtek od 17.00 hodin / místo setkání: u pokladny GASK

  • 17. 03.2016
Autorské čtení a komentovaná prohlídka Krchovský a Brázda

Komentovaná prohlídka výstavy Mezi začátky a konci II s malířem Pavlem Brázdou a autorské čtení básníka J. H.

  • 09. 04.2016

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22