Radek Jandera - Fototerapie

12. 10.2014 - 25. 01.2015

Expozice:
PROJECTROOM

Radek Jandera (*1972) vystudoval Ateliér fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V současnosti zde působí jako odborný asistent v ateliéru Digitální média. Ve své tvorbě se neomezuje jen na fotografii. Estetické působení výtvarných děl nestojí v jeho případě na prvním místě. Za důležité považuje samotný vznik díla, jeho komunikační potenciál, hledání nových souvislostí a významů zdánlivě všedních procesů a událostí. Výsledné dílo často vzniká přímo na místě, pro konkrétní expozici a reaguje na toto místo a komentuje události s ním spojené.

Název výstavy „Fototerapie“ odkazuje k jedné z tradičních léčebných metod depresivních stavů. Dominantním objektem výstavy je světelná komora, působící na diváka světlem dostatečné, léčivé intenzity. Komora tu vytváří kulisu pro vybranou a obměňovanou fotografii (autorem, zaměstnanci, návštěvníky galerie nebo plánované dílny). Střídání různých fotografií pak může proměňovat i celkové vyznění výstavy, vybraný snímek může být v destruktivním rozporu s léčebným účinkem intenzivního světla.

Zástupné symboly, mnohdy vyprázdněné, s uměle přidávaným významem, tvoří vnitřní souvislost dalších částí výstavy. Fotografie se zde objevuje hlavně ve formě odkazu a jako zdroj inspirace. Jediným „autorským“ fotografickým dílemjsou důsledně popisné fotografie reprezentativních protokolárních darů věnovaných Senátu Parlamentu České republiky. 

Doprovodný program

Radek Jandera - Zvolme fotografii

ZVOLME FOTOGRAFII !
aneb
Zvýznamnění významu osvícením

  • 15. 01.2015

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22