Restaurovaná díla na papíru ze sbíreK GASK

25. 11.2016 - 29. 01.2017

vernisáž: 24/11 2016

trvání výstavy: 25/11 - 29/1 2017

prostory: Blackbox

kurátorka: Adriana Primusová

Významnou a nezbytnou součástí soustavné práce se sbírkovými předměty je péče o fyzickou stránku uměleckého díla a s tím související konzervátorsko-restaurátorská práce. Důkladný a komplexní průzkum pak může o dílech odhalit i nová fakta. Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru, který je jako jeden ze čtyř ateliérů Fakulty restaurování v Litomyšli od roku 2005 součástí Univerzity Pardubice, zde na několika dílech ze sbírky kresby a malby GASK prezentuje část nejnovějších studentských závěrečných bakalářských a magisterských prací. Jedná se např. o pastely Bohumila Kubišty, Otty Gutfreunda a Jana Baucha, olejomalby na kartonech od Josefa Navrátila nebo Julia Mařáka.Projekt je podpořen grantem ISO (program Náročného restaurování Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví) Ministerstva kultury.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22