Richard Kočí a Pavel Trnka - Skrz naskrz

24. 02.2019 - 28. 04.2019

vernisáž: 23/2/2019 v 15.00 hodin

prostor: PROJECTROOM

kurátorka: Veronika Marešová

Ve výstavním prostoru Projectroom bude poprvé představen generační dialog dvou umělců – sochaře monumentálních objektů a plastik Richarda Kočího (1954) a Pavla Trnky (1981), tvůrce zabývajícího se kresbou uhlem a tuší, doplněnou pokusnými variacemi s popelem, sazemi, rzí a barevnými hlinkami. Oba autory spojuje kresba industriálních konstrukcí, torz architektur či zachycování energetických polí městských atmosfér a experimentální přístup k materiálu v odlišných médiích. Richard Kočí vytváří rozměrné kresebné skelety v prostoru odhalující svou vizuální vícevrstevnatost při proměnlivém úhlu pohledu a odstupu, Pavel Trnka naopak vystavuje svůj iluzivní 3D prostor jednoduše na ploše papíru. Skrz naskrz tak budeme moci pohlédnout na průhledy, vynořit se ze tmy do světla a poslouchat vibrace ozvěn.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22