SCREENING

29. 06.2019 - 22. 09.2019

Výstava „Screening“ představuje výběr děl z posledních několika ročníků Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava (ISSO), které vzniklo v roce 2014 na půdě Fakulty umění Ostravské univerzity.

Vystavený soubor je kurátorským výběrem, jenž vycházel z prostorových možností GASK, z důrazu na mimořádné a invenční přístupy k technice serigrafie, a konečně i z respektu k mezinárodnímu rozměru sympózia. V prostorách kutnohorských „Přesahů grafiky“ je zastoupeno okolo padesáti grafických děl reprezentujících současnou tvář serigrafie. Společným jmenovatelem tohoto souboru otisků je vedle serigrafie především fenomén barvy; nikoliv ve smyslu jejích opticko-fyzikálních vlastností, ale barvy jako výsledku průchodu její hmoty přes šablonu síta (jeden z možných názvů pro serigrafii je sítotisk).

Výstava v Galerii Středočeského kraje je zatím nejrozsáhlejší a nejreprezentativnější výstavou serigrafie v českých zemích za poslední tři dekády a je součástí širšího diskurzu o jejím smyslu, ale i obecněji o místě grafiky v současném výtvarném provozu.

Kurátoři: Zbyněk Janáček, Róbert Makar, Richard Drury

Vernisáž 29/6 v 16:00

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 08.02. 10:00, 09.02. 10:00, 11.02. 10:00, 12.02. 10:00, 13.02. 10:00, 14.02. 10:00, 15.02. 10:00, 16.02. 10:00, 18.02. 10:00, 19.02. 10:00, 20.02. 10:00, 21.02. 10:00, 22.02. 10:00, 23.02. 10:00, 25.02. 10:00, 26.02. 10:00, 27.02. 10:00, 28.02. 10:00, 29.02. 10:00, 01.03. 10:00, 03.03. 10:00, 04.03. 10:00, 05.03. 10:00, 06.03. 10:00, 07.03. 10:00, 08.03. 10:00, 10.03. 10:00, 11.03. 10:00, 12.03. 10:00, 13.03. 10:00, 14.03. 10:00, 15.03. 10:00, 17.03. 10:00, 18.03. 10:00, 19.03. 10:00, 20.03. 10:00, 21.03. 10:00, 22.03. 10:00, 24.03. 10:00, 25.03. 10:00, 26.03. 10:00
    8/2 - 26/3 2020 / POD POVRCH_Jaká část mě jsem skutečně JÁ? Jaká část nás jsme někdo JINÝ?
Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22