Štěpán Černohorský - Digitised painting

08. 02.2015 - 17. 05.2015

přízemí

Štěpán Černohorský (*1978) vystudoval Ateliér fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Zde také nyní pokračuje v doktorském studiu v rámci oboru Vizuální komunikace pod vedením prof. Mgr. Miroslava Vojtěchovského. Zaměřuje se na užitou fotografii, specializuje se na ateliérové reprodukční techniky a profesně působí v oblasti digitalizace kulturního dědictví, zejména historických dokumentů a uměleckých děl.

  Výstava Digitised Painting je součástí disertační práce, jejímž tématem je využití digitální fotografie v procesu institucionalizace umění, dokumentace a prezentace uměleckého artefaktu technickým obrazem.

Jaké jsou možnosti speciálních digitalizačních postupů, lze věrně zaznamenat a reprodukovat originální předlohu? Digitální reprodukce prezentované v unikátní konfrontaci s originály v kontextu aktuálnosti problematiky digitalizace přinášejí vedle příležitosti posoudit výstupy pokročilých technických řešení také impulsy k zamyšlení. Co se stane, když tvůrce reprodukce v rámci procesu reprodukování – transferu překročí roli schopného technologa, precizního uživatele média pracujícího podle předpokládaných schémat či konceptů, když si v rámci gramatiky média, s nímž zachází, stanoví nová možná pravidla?

Odpověď na tyto otázky hledá Sampling Experiment, v jehož rámci je pozornost věnována vlastním principům a struktuře média digitální fotografie, samotnému procesu digitalizace.

Co přinášejí nové technologie, mezi nimiž představuje problematika digitalizace jen jednu z mnoha? V situaci, kdy jsme obklopeni technologiemi, je zřejmé, že i v jiných souvislostech vnímáme svět zprostředkovaně. Je třeba se toho obávat nebo je to příležitost pro uchopení a poznání světa jiným možným způsobem?

Doprovodný program

vernisáže

GASK VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VERNISÁŽE V SOBOTU 07/02 2015 / GASK CORDIALLY INVITES YOU TO THE OPENING OF ITS EXHIBITION

  • 07. 02.2015

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22