Tváře expresionismu (1905–1925)

16. 06.2019 - 15. 09.2019

Pořadatel: GASK ve spolupráci s Galerií Božidar Jakac (Slovinsko)

Autoři výstavy: Robert Simonišek, Goran Milovanovic (Galerie Božidar Jakac)

Kurátorka výstavy: Adriana Primusová

Prostory: Galerie IV

14/9 ART TALK na téma tváře expresionismu v Čechách, Slovinsku, Německu 

Dalším významný projekt s názvem „Tváře expresionismu (1905–1925)“ pořádá GASK ve spolupráci s Galerií Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki ve Slovinsku a pod záštitou Velvyslance Slovinské republiky J. E. Leona Marca. Představí díla německých, českých a slovinských expresionistů z českých, slovinských i německých sbírek. Česká veřejnost bude mít poprvé možnost seznámit se s tvorbou slovinských umělců, z nichž převážná část studovala v Praze (např. Božidar Jakac, France a Tone Kralj), ale současně je ovlivnilo i německé prostředí, zejména Drážďany a Mnichov. Koncept slovinských autorů Roberta Simoniška a Gorana Milovanoviće představí malby, grafiky a sochy stylově různorodých umělců, reprezentující »iracionální« a »disharmonický« expresionismus, který pronikal do všech sfér umění. V deformovaných zpodobněních skutečnosti se zrcadlí archetypální ideje, odraz frenetické doby a existenciálního rozpolcení mladých umělců, kteří kladli důraz na pocity a soustředili se na hledání autentického, dramatického výtvarného výrazu. Tito umělci tvořící jak v kulturních centrech, tak v provinčních oblastech, radikálně a kriticky reagovali na dobu, již poznamenala první světová válka, industrializace a růst měst. Jejich základní životní pocit vnímá dnešní divák nejen jako tíseň a strach, ale i naději. O všech lze říci, že výtvarnou tradici i avantgardu chápali různě a jejich díla silně ovlivnila pozdější uměleckou tvorbu. Jejich práce budou českému divákovi představeny v tematických okruzích Krajina, Sociální motivy a válka, Umělec ve městě, Portrét a autoportrét, Náboženské motivy a Alegorie. Tento inovativní koncept nerozděluje tvůrce podle geografického či chronologického principu, nýbrž dává do souvislostí ideové prvky a univerzální obsahy děl přesahující národní specifika. Na výstavě budou svými grafickými pracemi zastoupeni autoři jako jsou Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff, Käthe Kollwitz, z Čechů pak svými obrazy Emil Filla, Bohumil Kubišta a další.
Od osamostatnění Slovinska (1991) je tato první výstavou moderního umění, která se zabývá česko – slovinskými vazbami a přispívá tak k dalšímu mapování středoevropského prostoru. 

Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Aadrianou Primusovou: 8. srpna od 16:30 h, 12. září v 10 a 15 h v cyklu LC pro ne jen pro seniory, 14. září od 15 h prohlídka výstavou s autorem Robertem Simoniškem.

 

Doprovodný program k derniéře výstavy:

Sobota 14. září 2019

11 – 13 h             ART TALK na téma tváře expresionismu v Čechách, Slovinsku a Německu za účasti autorů výstavy a autorů textů v katalogu. Vystoupí Robert Simonišek (Galerija Božidar Jakac, Slovinsko, autor výstavy), Goran Milovanovič (Galerija Božidar Jakac, Slovinsko, ředitel a spoluautor výstavy), Marie Rakušanová (FF UK, ČR), Janina Dahlmanns (Berlín).

Připraveno ve spolupráci s Goethe institutem v Praze.

15 – 16 h             Komentovaná prohlídka výstavy s jejími autory Robertem Simoniškem a Goranem Milovanovičem

Prohlídka bude překládána ze slovinštiny do češtiny.

18 h       Literárně filmový komponovaný večer zasvěcený expresionismu

Výběr z tvorby německy a česky píšících autorů, kteří jsou s fenoménem expresionismu spojováni, v podání Víta Maloty a Petra Adámka - zazní verše a prózy Jakoba van Hoddise, Gottfrieda Benna, Georga Trakla, Richarda Weinera a dalších.

Druhá část bude věnována dnes již klasickému dílu německého filmového expresionismu, hororovému snímku z roku 1922  Nosferatu - Symfonie hrůzy (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) režiséra Friedricha Wilhelma Murnau, opatřenému pro tento večer živou, improvizovanou hudbou Sonji Večtomov a deklamací Martina Kulhánka.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22