Ty děti si pořád hrají / Dětská tematika v díle bratří Čapků

06. 11.2016 - 12. 03.2017

vernisáž: 5/11 2016

trvání výstavy: 6/11 – 12/3 2017

kurátoři: Pavla Pečinková, Richard Drury

 

„I dnes jsem dítě, které má svůj tajný svět.“

Karel Čapek, 1934

Výstava s názvem Ty děti si pořád hrají, připomene zásadní přínos bratří Čapků k rozvoji dětské literatury v období první republiky a zároveň poukazuje na význam inspirace dětským světem v jejich díle. K vidění jsou nejen obrazy, kresby, skici, dětské knížky v různých jazykových mutacích a Josefovy návrhy potisků textilií. Výstava zahrnuje i dosud nevystavená díla od 20. do 30. let 20. století.

Bratři Čapkové přispěli mimořádným způsobem k identitě autonomní české kultury a jejímu začlenění do mezinárodního kontextu. Přestože důsledně oponovali všem nacionalistickým koncepcím tvorby, právě jejich dílo je uznáváno jako specifický přínos českého národa ke kulturnímu dědictví dvacátého století.

Z bohaté a mnohostranné tvorby bratří Čapků představuje GASK tentokrát tvorbu spojenou s dětským světem. Tvorba bratří Čapků zde není prezentována pouze jako příkladná, ale uzavřená kapitola českých kulturních dějin, ale jako živá součást současného kulturního povědomí. Právě proto se její koncepce zaměřuje nejen na zasvěcené znalce a obdivovatele díla bratří Čapků, ale především na děti a mládež, kterým chce nabídnout jinou než učebnicovou a encyklopedickou cestu k seznámení s tímto pokladem národní kulturní tradice.

Výstava je členěna do několika okruhů a významnou součástí je interaktivní část expozice, která nabízí volný prostor pro hru nejen dětem, ale i dospělým. Po dobu trvání výstavy připravilo Lektorské centrum GASK originální doprovodné programy pro návštěvníky napříč generacemi, do nichž se zapojí i školy. Spolu s výstavou vznikl katalog, obsahující reprodukce vystavovaných děl, doplňující a prohlubující znalosti o vztahu tvorby bratří Čapků s dětským světem, který odborná literatura silně opomíjela posledních padesát let.

 

Richard Drury

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22