Veronika Resslová - Den bez přestávky

12. 10.2014 - 25. 01.2015

Experimentální prostor - lázně

Site-specific instalace pro ambientní světlo

Veronika Resslová (nar. 1973) vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér sochařství prof. J. Zeithammla, ateliér malby A. Střížka a grafiky J. Lindovského). V současné době pokračuje doktorandským studiem na brněnské FAVU. Vytváří instalace pro konkrétní místo, které definuje prostřednictvím nehmotných prostředků, jako je světlo, zvuk, písmo, kresba, a vytváří tak zcela novou vizuální situaci. Prostorová instalace pro GASK je další z řady projektů tematizujících intenzitu denního světla.

„Využívám danou architektonickou situaci – pod podlahou místnosti je torzo barokního sklepa překryté sklem a osvětlené zářivkou. Propojím umělé a denní světlo hranolem z pauzovacího papíru, abych zviditelnila prolínání jejich intenzit a dynamiku denního světla, kterou umělé světlo nemá. Prodloužením délky dne umělým osvětlením jsme ztratili přirozenou citlivost na cirkadiánní rytmus a získali cyklus umělého a denního světla bez přestávky.“

 

„Veronika Resslová se ve své výtvarné práci dlouhodobě zaměřuje na neurčitost a nejednoznačnost interpretace vizuálních vjemů. K dosažení znejišťujícího účinku jí většinou stačí několik čar, geometrických tvarů nebo ploch. Její projekce geometrických těles do plochy vybízejí k mentální zpětné prostorové rekonstrukci, při níž k neurčitosti mezi dvojrozměrnou a třírozměrnou interpretací může přibýt ještě víceznačnost výsledné prostorové formy. Někdy záměrně porušuje očekávané symetrie rovinných projekcí, případně je dále znejišťuje jejich rozprostřením do prostoru. Novějším tématem její tvorby je smyslová neuchopitelnost díla v jeho celistvosti. V časově proměnlivých instalacích je divákům dovoleno sledovat jen pouhý časový výsek díla, uchopení celku je přenecháno jejich imaginaci.“ (Dívám se nebo se nedívám, Milan Guštar)

 

http://www.veronika-resslova.cz

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22