Zbyněk Janáček - Stavby mysli 19/2 - 23/4 2017

19. 02.2017 - 23. 04.2017

Vernisáž: 18/2 2017

trvání výstavy: 19/2 - 23/4 2017

prostory: Přesahy grafiky

kurátor: Richard Drury

 

Zbyněk Janáček(1957), laureát prestižní ceny Vladimíra Boudníka za přínos české grafice, se dlouhodobě věnuje serigrafii a počítačovým technikám. Skrze jemně odstíněnou řeč barevných geometrických tvarů navozuje u diváka pocit kontemplativního vědomí o světle, pohybu a energii.

Vizuální řeč Zbyňka Janáčka má své kořeny v převratné pouti umění 20. století za přímějším spojením mezi lidskou myslí a prazákladní stavebností utvářející svět, který vidíme a ve své představivosti tušíme. Toto hledání záhy našlo své nejradikálnější vyústění v geometrické abstrakci, jež si kladla za cíl nejen odkrývat tkáň řádu a prostoru, ale i složitý dynamismus jejich vzájemných vztahů. Překonáním tradičně předpokládané potřeby narativního či ilustrativního popisu skutečnosti dokázali umělci znázorňovat jinak skryté principy rovnováhy, pohybu a proměny jakožto podstatu vnějšího vzhledu a dění. Tím se otevírala cesta k tvůrčím formulacím přesahujícím dílčí historické či sociální otázky zakotvené v postupech předmětného zobrazování. Kýženým následkem měla být přirozená jednota mezi individualitou a univerzalitou.      

Zbyněk Janáček navazuje na rozrůzněný vývoj abstraktně geometrických tendencí uplynulého století. Uplatňuje jejich východiska především v rámci soustavného zkoumání „věčného napětí“ mezi statickým obrazovým tvarem a kinetickou energií, kterou navozuje v představách diváka. Janáčkovy kompozice vypovídají o soustředěné „grafické senzibilitě“, jež uspořádává promyšlenou souhru mezi plány a útvary. Autorovy umělecké předpoklady, pohybující se na rozhraní poetičnosti a rozumovosti, preciznosti a hravosti, našly svou bytostnou polohu vyjadřování v grafické technice serigrafie čili sítotisku. Jde o šablonovou techniku vzniklou v mimouměleckých souvislostech, jejíž příznačnou schopnost ostrého rozlišení a sytou barevnost si oblíbila řada umělců během šedesátých let 20. století v čele se zástupci hnutí pop-artu. V českém prostředí to byl ostravský grafik Eduard Ovčáček, kolega Zbyňka Janáčka na Fakultě umění Ostravské univerzity, který od devadesátých let programově prosazoval tuto techniku na domácí výtvarné scéně.

Serigrafie se u Zbyňka Janáčka postupně osvobodila od klasického formátu zarámovaného obrazu a rozrostla se do monumentálnějších rozměrů, díky nimž obepíná dynamická plocha celé zorné pole diváka, kterého následně vtahuje do celistvého „prostředí“ nabitého optickými i psychickými podněty. Autorovy průzkumy souvztažnosti formy a prostoru následně vedly k částečnému opuštění iluzivní roviny stabilního dvourozměrného díla a jeho začlenění jako volně stojícího či visícího objektu do prostorové, světelné a perspektivní skutečnosti kolem sebe. I závěsná kompozice „vystupuje“ do prostoru tak, že se od ní odpojují jednotlivé segmenty; výsledkem je komplexnější úvaha nad překvapivou modularitou pevného řádu a obecně nad symbolickou vzájemností „přítomnosti“ a „nepřítomnosti“. Dalším významným prvkem v cíleně nastaveném dialogu mezi dvěma rovinami vnímání je autorovo uplatňování zrcadlových ploch, jejichž nerovný povrch nejen otevírá pomyslný prostor „kdesi dále“, ale narušuje tam dokonalost linií a křivek zrcadleného obrazu či plastiky. Tím nám autor nepřímo naznačuje, že ve vesmíru není ani čas neohebnou konstantou… Rozvinutí vyjadřovacího potenciálu serigrafie do třetího rozměru u Janáčka doprovázel prohlubující se zájem o obdobně rozšiřující schopnosti nových médií. Vedle stále dokonalejšího digitálního tisku, umožňujícího pružnou komplexitu barevných a kompozičních variací, jde o UV tisk, zajišťující jemnou detailnost a možnost tisknout na netradičních materiálech.   

Grafické dílo Zbyňka Janáčka můžeme ve světle zmíněných postupů koneckonců vnímat jako hold kapacitě lidské mysli plasticky uchopit viditelné jevy a vytvářet jejich neméně plastický obraz v mentální rovině. V této zdánlivé obyčejnosti naopak spočívá jeden ze zázraků umění a života.      

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22