Schools

Milí a vážení pedagogové,
 
na školní rok 2020/2021 jsme v Lektorském centru GASK pro vás a vaše žáky a studenty sestavili novou nabídku edukačních programů ve variantách pro jednotlivé stupně vzdělávání.
 
Během přípravy konkrétních programů a při pozdější realizaci zohledňujeme také inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Naše nabídka je rozdělena do balíčků, které vycházejí ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, jež je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. V konkrétních programech pracujeme s interdisciplinárními vazbami a zohledňujeme průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí.
 
Každý ze čtyř balíčkůStavy mysliPo/kroky umění/mGalerie školou a Tvář baroka má svůj potenciál využití ve výuce, aby otevřel žákům a studentům nové možnosti jejich studia. Edukační programy jsou situovány do stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, která prezentuje sbírky instituce, a do prostor celé jezuitské koleje, sídla GASK.
 
Součástí nabídky jsou také edukační programy k proměnným výstavám, které můžete se svými školními skupinami v aktuálním roce navštívit.
 
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Vaše LC GASK
 
 
Kompletní nabídka edukačních programů pro aktuální školní rok je ke stažení zde.
 
 
OBJEDNÁNÍ PROGRAMŮ
 
Dostupnost:
Programy je možné objednat prostřednictvím kontaktů Lektorského centra GASK alespoň tři týdny předem.
 
Délka programů:
Programy pro MŠ: 45–60 minut
Programy pro ZŠ a SŠ: 60–90 minut
 
Vstupné:
20 Kč pro žáky MŠ
30 Kč pro žáky ZŠ a studenty SŠ
(pedagogický doprovod zdarma)
 
Kontakty Lektorského centra GASK:
Mgr. Karin Vrátná Militká: VratnaMilitka@gask.cz/ 702 045 215
Mgr. Veronika Zikmundová: zikmundova@gask.cz/ 725 607 390
Mgr. Karolína Šteffková: steffkova@gask.cz/ 725 607 395
Mgr. Lucie Sádlová: sadlova@gask.cz/ 725 971 437

  PROČ Po/kroky umění/m a programy zaměřující se na témata od první světové války po dnešek? PROTOŽE dějiny umění 20. století reflektovaly komplikované události, které je třeba znát.

  PROČ Galerie školou s programy, které propojují vzdělávací oblasti? PROTOŽE Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí našeho života a pozitivně přispívají k osobnostnímu vývoji člověka.

  PROČ Tvář baroka prezentující barokní výzdobu jezuitské koleje? PROTOŽE baroko je fenomenální a je více než obohacující znát kulturní odkaz jezuitů pro dnešek.

  Milí a vážení pedagogové, zde na našem webu naleznete nabídku edukačních programů na aktuální školní rok. 

  PROČ Stavy mysli, balíček programů rozvíjejících vizuální vnímání a emoční inteligenci? PROTOŽE cestou k umění mezilidských vztahů je znalost a ovládání vlastních pocitů.

  V této části jsou pro vás v průběhu školního roku dostupné materiály ke stažení - nabídka edukačních programů ve formátu k vytišení, metodické listy pro pedaogogy a pracovní listy pro žáky k vybraným výstavám nebo propozice ke krajské výtvarné soutěž.

  Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

  Čtyřdenní výtvarná dílna pro děti a mládež ne/tábor GASK. Lektorské centrum GASK nabízí neplacenou praxi během letních výtvarných dílen pro děti ne/tábor GASK 2021.
   
  Pozice:
  Asistent edukátora
   
  Termín:
  2.– 6. 8. 2021 9.–13. 8. 2021 16.– 20. 8. 2021
  Ve všech turnusech je možné obsadit dvě až tři místa.
   

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22